Återvinning & återanvändning

Verksamheten bygger delvis på tanken att naturen och utevistelse påverkar hälsan positivt, vi måste därför ta hand om vår omgivning och natur. Saker som vanligtvis slängs försöker vi återanvända eller hitta andra användningsområden till. Vi åker kontinuerliga vändor till återvinningsstationen i Hånger och Soptippen i Stomsjö med vår källsortering.

Värmeljusinsamling
Vi samlar in och återvinner/återanvänder material från värmeljus som vanligtvis brukar hamna i det brännbara avfallet. Stearinet använder vi för att göra braständare och stöpa ljus. Aluminiumbehållarna kör vi till Stena Recycling för återvinning. Vår första tanke var att skicka den renaste metallen till Thailand för att bli proteser. Men p.g.a. stora svårigheter med att säkerställa att metallen hamnar i rätta händer har vi beslutat att all metall ska återvinnas i Sverige.

Klädinsamling/ Second Hand
Vi samlar även in kläder som vi sorterar, tvättar, stryker och paketerar. Varje månad kör vi de insamlade kläderna till en Secondhandbutik i Hillerstorp där kläderna antingen säljs i butiken eller skickas direkt till välgörande ändamål.