Annebergs gård

Annerbergs gård
Annebergs Gård är en daglig verksamhet för dig som tycker om djur, natur, återvinning, återanvändning eller livet på landet. Med naturens lugn som närmsta granne hjälps vi åt att ta hand om djuren och andra sysslor som hör till skötseln av en gård. Verksamheten riktar sig till dig som har beslut på daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhör personkrets 1.

Vårt mål
Annebergs Gård vill erbjuda meningsfull sysselsättning där alla känner sig delaktiga och behövda under arbetsdagen. Vi vill utveckla individers erfarenheter och kunskaper i deras egna takt genom att anpassa arbetsuppgifter efter förmåga och intresse för olika sysslor på gården.

Våra enheter

Verksamheten har tillstånd för 25 platser från IVO och består av fyra enheter som vi kallar för Vita huset, Ladan, Spiltan och Drakaryd. Varje arbetstagare som jobbar här har en specifik enhet som sin bas vilket främst påverkar rast- och matsituation. Resterande delar av arbetsdagen baseras på intressen, behov och individuell schemaläggning.

Kvalitet
Vi arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 (länk). Både vi och Värnamo kommun gör årliga revisioner av vår verksamhet och vårt kvalitetsarbete.
Resultat brukarundersökning 2019:     

2018: