Annebergs gård

Annerbergs gård
Annebergs Gård är en daglig verksamhet för dig som tycker om djur, natur eller livet på landet. Verksamheten bygger delvis på tanken att naturen och vistelse i den påverkar hälsan positivt. Med naturens lugn som närmsta granne hjälps vi åt att ta hand om djuren och andra sysslor som hör till skötseln av en gård. Verksamheten riktar sig till dig som har beslut på daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhör personkrets 1.

Vårt mål
Annebergs Gård vill erbjuda meningsfull sysselsättning där alla känner sig delaktiga och behövda under arbetsdagen. Verksamheten syftar till att utveckla individers erfarenheter och kunskaper i sin egen takt genom att anpassa arbetsuppgifter efter förmåga och intresse för olika sysslor på gården.

Våra enheter
Verksamheten har tillstånd från IVO för 40 platser och består av fem enheter som kallas för
Vita huset, Ladan, Spiltan, Drakaryd och Lillstugan. Varje arbetstagare som jobbar på Annebergs Gård har en specifik enhet som sin bas där man äter, tar sina raster och planerar arbetsdagen tillsammans med handledare från enheten. I varierande utsträckning arbetar man också gemensamt med andra arbetstagare utanför sin egen enhet, baserat på intressen, behov och individuell schemaläggning.  

Kvalitet
Vi arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 (länk). Både Annebergs Gård och Värnamo kommun gör årliga revisioner av verksamheten och kvalitetsarbetet.

Prova-på-dag
Du som har beslut på daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhör personkrets 1 har möjlighet att komma på besök och prova på jobbet på Annebergs Gård. Kontakta oss så planerar vi in en dag som passar.