Vita huset

Vita huset finns på gården där alla djuren har sin hemvistelse. I vita huset lagas all mat som sedan transporteras till de andra versamhetsdelarna.

Personal som utgår ifrån Vita huset

 

Lite bilder från vita huset