Vita huset

Vita huset finns på gården där alla djur har sin hemvistelse. I Vita huset lagas all mat som sedan transporteras till de andra verksamhetsdelarna.

Personal som utgår från Vita huset

Lite bilder från vita huset