Ladan

Ladan finns på gården där alla djur har sin hemvistelse. Ladan-gruppen utgår från ladans loge. Lokalen intill carporten, vid namn Gröna rummet, hör även till Ladan-gruppen.

Handledare i Ladan

Lina & Evelina
Emelie

Lite bilder från ladan