Ladan

 

Ladan finns på gården där alla djur har sin hemvistelse. Ladan-gruppen utgår från ladans loge.

Personal som utgår ifrån Ladan

Lite bilder från ladan