Gröna rummet

Gröna rummet finns i ladans nedre plan och är lunch- och rasttillhåll för en arbetsgrupp. Gröna rummet är även arbetsplats för de arbetstagare som någon gång under veckan valt att arbeta med textilier eller vår klädinsamling.

Personal som utgår ifrån Gröna rummet

Lite bilder från Gröna rummet